TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020

Tuyển nhân viên marketing: 1 người; Nhân viên KCS: 1 người; Nhân viên kế toán: 1 người; Công nhân điện: 1 người.

TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019

Tuyển nhân viên KCS, số lượng: 2 người
Xem thêm 

TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019

Tuyển quản lý marketing. số lượng:1 người
Xem thêm 

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019

Tuyển nhân viên marketing: 2 người; Công nhân đóng gói sản phẩm: 10 người; Công nhân bốc xếp: 10 người
Xem thêm