Dầu xá - Horeca

Dầu thực vật tinh luyện đảm bảo ATTP phục vụ cho đa dạng nhu cầu chế biến khác nhau như bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn, chế biến thực phẩm…