Dầu mè thơm

Là sản phẩm đặc biệt, không có cholesterol. Dầu mè thơm được ép từ hạt mè sau khi rang thơm, nguyên chất 100%. Với công thức đặc biệt và được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.