Dầu xuất khẩu

Các dòng sản phẩm của Nakydaco đã được thị trường nước ngoài ưa chuộng và đã có mặt ở các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Campuchia, Lào…