Thẻ: Masterchef Ngô Thanh Hòa

Cảm nhận của Masterchef Ngô Thanh Hòa khi sử dụng dầu mè thơm của Nakydaco tại sự kiện 50 năm – Giọt Ngọc Từ Tâm

Tại Facebook cá nhân của Masterchef Ngô Thanh Hòa đã chia sẻ cảm nghĩ của Anh tại sự kiện 50 năm một chặng đường - Giọt Ngọc Từ Tâm -…
Xem thêm