Recruitment

VN EN
News category

Hotline : (84.28) 38153 010

Email : nakydaco@hcm.vnn.vn

Facebook Skype

Activity image

Recruitment

TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020

TUYỂN DỤNG THÁNG 06/2020

Tuyển nhân viên marketing: 1 người; Nhân viên KCS: 1 người; Nhân viên kế toán: 1 người; Công nhân điện: 1 người.

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019

Tuyển nhân viên marketing: 2 người; Công nhân đóng gói sản phẩm: 10 người; Công nhân bốc xếp: 10 người

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019

Tuyển dụng quản lý marketing. Số lượng 1 người

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2019

Tuyển nhân viên KCS, số lượng: 2 người

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

Tuyển công nhân vận hành lò hơi số lượng 4 người, công nhân đóng gói sản phẩm số lượng 10 người

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018

Tuyển công nhân vận hành lò hơi số lượng: 4 Tuyển công nhân đóng gói sản phẩm số lượng: 10

Detail

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2018

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2018

Tuyển công nhân đóng gói sản phẩm, số lượng 4 người.

Detail

Tuyển dụng tháng 03/2018

Tuyển dụng tháng 03/2018

Tuyển công nhân đóng gói sản phẩm, số lượng 20 người.

Detail